ریفلاکس گاسترو ازوفاژیال در کودکان

مقدمه

ریفلاکس گاسترو ازوفاژیال (GOR)[1] یکی از شایعترین اختلالات بالینی علامت دار است که مجرای گاسترو اینتستینال اطفال را تحت تاثیر قرار می دهد. در سالهای اخیر میزان دفعات تشخیص GOR بیشتر بوده است. زیرا هم دانستنیها در مورد این بیماری بیشتر شده و هم تکنیکهای شخیصی پیشرفته که برای شناسایی و اندازه گیری کیفیت این بیماری بکار می رود، افزایش یافته است.

بطور بالقوه همه اطفال درجاتی از GOR را نشان می دهند. با وجود آن شدت علایم از برگشت اتفاقی شیر تا استفراغ مقاوم متغیر است.

در گروه زیادی از اطفال مبتلا به GOR نشانه ها بصورت خود بخودی در سنین بین 24-9 ماه بهبود می یابد. بیشتر اطفالی که به صورت GOR مبتلا هستند تندرست بوده همچنین دارای رشد مناسبی می باشند و به غیر از یک شرح حال و معاینه بالینی دقیق، جهت اطمینان بخشی به والدین به مداخلات درمانی و تشخیصی دیگری نیاز ندارند.

ایتولوژی

GOR معمولاً به دلیل ازدست رفتن و تضعیف عملکرد اسفنکتر گاستروازوفاژیال ایجاد می گردد. به علاوه ممکن است با یک هرنی هیاتال همراه باشد. اختلالات تنفسی مزمن به خصوص دیس پلازی برونکوپولموناری باعث افزایش انسیدانس GOR می گردد. برخی از اختلالات نوروماسکولار نیز باعث ایجاد این بیماری می شود.

این بیماری به دنبال بعضی از جراحیهای گاستروابدومینال مثل درمان آترزی گاسترو ازوفاژیال یا هرنی دیافراگماتیک مادرزادی از شیوع بیشتری برخوردار است. عواملی که تخلیه معدی را به تاخیر می اندازد باعث پیشرفت GOR می شوند، چون باعث کاهش تونیسیته عضلانی اسفنکتر تحتانی مری می شود.OVER FEEDING نیز از عوامل ایجاد ریفلاکس محسوب می شود.

مشخصات بالینی

  • تکرار تبدیل استفراغ های کوچک به استفراغ شدید پس از غذا خوردن
  • استفراغ کوچک یا بزرگ مقاوم که برای مدت طولانی پس از غذا ادامه می یابد.
  • غذا خوردن همراه  با اشکال و گریه کردن در طول مدت تغذیه.
  • آسپیراسیون های مکرر و پنومونی آسپیراسیون
  • رفلکس آپنه مقاوم به درمانهای دیگر

 اقدامات تشخیصی

-                Chest XRay  جستجوی تغییرات رادیوگرافیک آسپیراسیون

-          Barium Swallow : جستجوی آنومالی های ازوفاژیال، ریفلاکس، مالروتیشن و هرنی هیاتال

-          PH Monitoring : مونیتورینگ PH مری در مدت 24-12 ساعت جهت تشخیص و بررسی GOR از حساسیت بیشتری برخوردار است. PH در مدت کمتر از 5 درصد زمان مطالعه بایستی زیر 4 باشد. بیش از 15 درصد مشخص کننده GOR شدید است.

-          آندوسکوپی : ساخته شدن فیبرهای اپیتک ظریف در سالهای اخیر این امکان را بوجود آورده است که بچه های کوچک و اطفال مبتلا به GOR، به منظور مشاهده مستقیم موکوس مری و بیوپسی جهت تعیین شدت ریفلاکس، تحت آندوسکوپی قرار گیرند.

Management

وضعیت : کودک را دمر خوابانیده و سرش را بلندتر قرار دهید ( وضعیت آنتی ترندلبنرگ ). کودک را بطور نشسته در یک زاویه 60 قرار ندهید، زیرا این کار سبب بدتر شدن ریفلاکس می شود. خوابانیدن کودک به پهلوی راست به نسبت دمر خوابانیدن یا خوابانیدن به پهلوی چپ بیشتر باعث ریفلاکس می گردد.

تغذیه : غذا دادن به دفعات مکرر و با حجم کمتر : تغذیه نازوگاستریک با مواد غذایی غلیظ ( مثلCow & Gate ) یا ( Nestragel ) می تواند مفید باشد .غذاهای غلیظ اگرچه ممکن است علایم را کاهش دهند ولی ریفلاکس را بهبود نمی بخشند. غذاهای غلیظ همچنین ممکن است سبب افزایش سرفه های اپی زودیک شوند.

داروها : آنتی اسیدها ممکن است مفید باشند.

·         آنتاگونیست های H2 مثل سایمتیدین و رانیتیدین ممکن است باعث تخفیف ازوفاژیت گردند.

·         عوامل گاستروکینیتک ( مثل domperidone, cisapride ) باعث بهبود تخلیه معده و تحرک گاستروازوفاژیال می گردد. به نظر می رسد cisapride آزاد شدن فیزیولوژیک استیل کولین را از شبکه مزانتریک روده افزایش دهد. بوسیله افزایش انقباض معده و دئودنوم، تخلیه معده تسریع می شود. ریفلاکس معده به داخل از وفاگوس از طریق مکانیزم افزایش فعالیت پریستالتیک مری و افزایش تونیسیته اسفنکترمری کاهش می یابد. مطالعات، کاهش رسوبات معده، کاهش بروز استفراغ، کاهش همه پارامترهای به وجود آورنده ریفلاکس و بهبود در وزن گیری مجدد کودک را گزارش می دهند. دوز میانگین مورد استفاده در اکثر مطالعات 200 میلی گرم در کیلوگرم  در هر 8-6 ساعت است.

·         مهار کننده های پمپ پروتون مثل امی پرازول عوامل نسبتاً جدیدی هستند که آخرین گام در ترشح اسید از سلول های جدار معده را ( H+/K+ ATP ase ) متوقف می سازند.

آنها نه تنها PH را افزایش می دهند بلکه حجم ترشحی کل معده را کم می کنند و بدین وسیله باعث تسهیل تخلیه معده می شوند.

امی پرازول به عنوان آنتاگونیست رسپتور تیپ دو هیستامین در ازوفازیت پپتیک مقاوم، بیشتر علایم و نشانه های GOR را بویژه درکسانی که شکست جراحی داشته اند کاهش می دهد. امی پرازول در مدت کوتاهی مثل 6-3 ماده داروی ایمنی است و در دوزهای mg/m2/day 40-20 بکار می رود (  mg/ kg5/0 یکبار روزانه = mg/m2/day 20 ).

·         جراحی : وقتی که درمان طبی در کودکانی که علایم شدید دارند به خصوص در حضور بیماری ریوی مزمن شدید که با شکست روبرو شده می توان از فوندوپلیکاسیون نایسن استفاده کرد. یادآوری این مطلب ارزشمند است که به هر حال جراحی آنتی ریفلاکس عوارض و شکستهایی به دنبال دارد و به خصوص در آسیبهای نورولوژیک، دارای مورتالیته مهمی است. در طی یک مطالعه کمتر از 30 درصد کودکان دچار آسیب نورولوژیک، عوارض عمده ای نشان داده اند یا در ظرف 30 روز پس از جراحی مرده اند.

در مدت یک پیگیری 5/3 ساله، 25 درصد شکست جراحی ثبت شده است و بیش از 71 درصد با یک یا چند نشانه پیش جراحی GOR مراجعه کرده اند.افزایش استفاده از مهارکننده های پمپ پروتون نیاز به جراحی را کاهش می دهد.

Special note : کمیته امنیت دارویی اخیراً توصیه کرده است که استفاده از cisapride در نوزادان پره ترم ( کمتر از 36 هفته ) برای بالای سه ماه پس از تولد سبب افزایش خطر آریتمی می گردد.

/ 0 نظر / 86 بازدید