بهبود نتایج متعاقب انجام سنگ شکنی با امواج شوکی (SWL )

با امواج شوکی (SWL )

Optimizing Outcomes Following

Shock wave lithotripsy

بخش پایانی

دکتر علی حمیدی مدنی 1 دکتر احمد اسداله زاده 2

1 استادیار گروه ارولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 دستیار گروه ارولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فاکتورهای درمانی که نتایج SWL را تحت تاًثیر قرار می دهند

درمان های ابتدایی _آنتی بیوتیک ها :

نقش آنتی بیوتیک ها در SWL به خوبی ثابت شده است .پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی، بروز باکتریوری را به نصف کاهش می دهد ( از 7/5 درصد به 1/2 درصد ) و در همه بیماران هنوز اندیکاسیون دارد(31) ، به خصوص بیماران با عفونت های مکرر ادراری، سنگ های عفونی و دستکاری اورولوژیک قبل از SWL ازآنتی بیوتیک پروفیلاکسی بیشتر سود می برند(32) . اخیرا ً کمیته گایدلاین AUA ، در حمایت از این نظریه ، به روز شده است )33).

آنتی اکسیدان ها

تصور می شود، مکانیسم آسیب کلیوی متعاقب SWL در ابتدا، یک مکانیسم عروقی باشد . ایسکمی حاصله باعث تولید رادیکال های آزاد اکسیژن طی خون رسانی بعدی می شود که این رادیکال ها می توانند باعث پراکسیداسیون لیپیدها و متعاقب آن سبب آسیب کلیوی شوند( 36-34). درمان ابتدایی با آلوپورینول که یک مهار کننده آنزیم گزانتین اکسیداز است در SWL مورد توجه می باشد . مدارک ابتدایی نشان می دهند که آلوپورینول به عنوان یک حذف کننده رادیکال های آزاد، اثر تخریبی SWL برروی کلیه، در مدل های حیوانی را مانند انسان محدود می کند(37 ). آنتی اکسیدان های دیگر هم نتایج مشابهی دارند. مهار کننده های کانال کلسیم ( به خصوص وراپامیل و نیفدیپین ) عواملی هستند که توانایی کاهش آسیب عروقی ناشی از SWL را دارا هستند. در یک مطالعه آینده نگر مشخص گردید که وراپامیل از تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب SWL در خرگوش ها ممانعت به عمل می آورد) 38(. در انسان ها درمان ابتدایی با نیفدیپین از افزایش مارکرهای سرمی ناشی از آسیب کلیوی، جلوگیری می نماید (37). آثار حفاظتی این داروها در توبولها نیز به همین طریق می باشد . بعضی از این درمان ها برای بیمارانی که در معرض خطر آسیب کلیوی هستند، مفید بوده اما نتایج آنها هنوز ابتدایی است و نیاز به پیگیری طولانی مدت دارد.

آماده کردن بیمار:

وضعیت قرار گرفتن بیمار

موضوع مورد اختلاف نظر، در وضعیت دهی به بیمار (positioning)در طی SWL درمان سنگ های حالب فوقانی است . گروه های مطالعاتی متعدی تأثیر وضعیت دمر (prone )را در مقایسه با طاقباز (supine) در درمان سنگ های حالب فوقانی بررسی کردند ، اما هیچکدام وضعیت prone را نسبت به روش سنتی supine مؤثرتر ندانسته اند (39-41). این مطالعات نشان دادند که وضعیت supine ارجح است ولی در بعضی موارد وضعیت prone مفید است . هنگامی که در ناحیه کانونی F2 در وضعیت supine سنگ به خوبی لوکالیزه نمی شود، به خصوص در بیماران چاق که سنگهای دیستال یا میانی حالب دارند، تغییر posision ( وضعیت ) بیمار به حالت prone ممکن است اجازه ادامه درمان را بدهد. پوزیشن prone برای سنگ های محل اتصال حالب به مثانه از انتشار موج شوکی به عصب سیاتیک و همچنین از اثر فشاری برروی ناحیه پرگاز رکتوسیگموئید و اثر شیشه ای این امواج برروی مثانه پر جلوگیری می کند .

بیهوشی

طبیعت غیر تهاجمی SWL اجازة انجام آن را در اکثر بیماران در خارج از بیمارستان می دهد . گرچه بی دردی و آرام بخشی کافی باعث راحتی بیمار می شود، حرکات بیمار در طی سنگ شکنی را محدود می کند و اجازه هدف گیری مناسب را می دهد ولی اغلب بروز این موارد قابل اغماض می باشند . بیهوشی عمومی اغلب با دستگاه های سنگ شکن Dornier HM3 مورد نیاز است (42)، در حالیکه سنگ شکن های جدیدتر که با سطوح انرژی کمتر کار می کنند ، حداقل نیاز به بیهوشی عمومی را دارند. معمولا ً انواع مختلفی از بیهوشی به کار می روند که با ریکاوری سریع وبیدردی و آرامبخشی حداقل، بعد از عمل همراه می باشند .

داروهای مشخصی برای درمان درد طی SWL تعیین نشده اند و ترکیبات مختلفی از قبیل اپیوئیدها، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، انفیلتراسیون داروهای بی حسی موضعی، بلوک کننده های عصبی و پمادهای بی حس کننده موضعی جهت کنترل درد در بیماران به کار می روند( 43-46).

جفت کردن (Coupling )

با استفاده از دستگاه های سنگ شکن قدیمی Dornier HM3 لازم بود که بیمار در یک وان آب قرار گیرد که این وان آب به عنوان واسطه coupling عمل می نمود .یک پیشرفت مهم، استفاده از بالشتکهای آبی بود که انجام درمان را در محیط خشک میسر می نمود . متأسفانه سنگ شکن های امروزی، قادر نیستند به اندازة دستگاه های قدیمی Dornier میزان موفقیت اولیه گزارش شده را ایجاد کنند. تفاوت های زیادی بین دستگاه های سنگ شکن HM3 و سنگ شکن های نسل جدید وجود دارند ولی یکی از جنبه های آسان دستگاه های جدید واسطه coupling موج شوکی از منبع به بیمار است . عوامل coupling متعددی از قبیل ژل پترولیوم، ژل سونوگرافی، روغن و ژل های سیلیکون جهت SWL در بازار عرضه شده اند .

یک واسطه coupling مطلوب باید به طور کامل حباب های هوا را حذف کند، زیرا در محیط invitro نشان داده شده است که این حباب های هوا با امواج شوکی تداخل کرده و تا 20درصداثر آنها را کاهش می دهد(47 ).

Pishchalnikov و همکارانش نشان دادند که جدا شدن و قرارگیری مجدد تماس مثلا ً هنگامی که بیمار در طی درمان جابجا می شود، می تواند اثر انرژی صوتی (آکوستیک) را تا 50 درصد کاهش دهد( 48).

Neucks و همکارانش تأثیر پروتکل های کاربردی مختلف را در کیفیت coupling صوتی آزمایش کردند (49).آنها دریافتند که حداکثرcoupling با استفاده از حجم زیادی از ژل (25 سانتی متر مکعب ) و استفاده از فشار بالشتک آبی به منظور از بین بردن حباب های هوا امکان پذیر می شود. در بعضی از دستگاه های جدیدتر امروزی برای دستیابی به این هدف، از یک وان کم عمق آب استفاده می شود .

تجویز موج شوکی

Voltage escalation ( ولتاژ متحرک یا پلکانی ) : اثر افزایش تدریجی ولتاز خروجی دستگاه های سنگ شکن، به عنوان یک روش حذف سنگ، همراه با حداقل آسیب کلیوی مورد بررسی قرار گرفته است .

Zhov( 50) ، Mc Ateer (51 )و همکاران به طور جداگانه مشخص کردند که افزایش پلکانی ولتاژ خروجی سنگ شکن، به طور کلی عمل خردکردن سنگ را بهبود می بخشد، هر چند در ابتدای درمان اثر محدودی دارد . Zhov و همکاران وی این اثر خردکنندگی را در سنگ های مصنوعی در محیط آزمایشگاه نشان دادند(50) ضمن اینکه Malaoney و همکاران تأثیر مشابهی را در مدل خوکی نشان دادند( 52). این مطالعات ابتدایی نشان دادند که امواج شوکی کم انرژی ممکن است تأثیربیشتری جهت از بین بردن سنگ ها در مقایسه با امواج شوکی پرانرژی داشته باشند .

متعاقب این اقدامات اولیة، Demerici و همکاران مطالعه ای را منتشر کردند که نشان می داد بالا بردن پلکانی شدت امواج شوکی به عنوان یک استراتژی درمانی در SWL مطرح می باشد(53) . بیماران مبتلا به سنگهای کلیوی و حالبی به طور تصادفی در معرض سنگ شکنی رایج و سنگ شکنی با امواج بالا روندة پلکانی تا حداکثر 13 کیلو ولت قرار گرفتند. مؤلفان دریافتند که نتایج موفقیت آمیز درمانی تا 8 هفته بعد از درمان ادامه می یابد .

یک منفعت اضافی ناشی از استفادة از امواج با انرژی کم، بدون در نظر گرفتن نتایج SWL مربوط به آسیب کلیوی است. ثابت شده است که ترومای موج شوکی ناشی از آسیب عروقی و خونریزی است که می تواند باعث کاهش تعداد نفرون ها شود(54) . از آنجایی که کودکان در معرض ریسک آسیب و اسکار کلیوی هستند، ولتاژ امواج شوکی در آنها کاهش داده می شوند(53 ).

Willis و همکاران او نشان دادند که هنگامی که به اندازه 100 موج شوکی با ولتاژ کم فرستاده می شود ، آسیب کلیوی به حداقل می رسد( 55). همچنین دوره های استراحت (restingintervals ) که بین سنگ شکنی داده می شود، به اندازة فاکتور کاهش ولتاژ در جلوگیری از آسیب کلیوی اهمیت دارد (56).

سرعت درمان (Treatment Rate )

گروه های مطالعاتی متعددی برروی سرعت امواج شوکی که در طی درمان سنگهای کلیوی و حالبی به کار می روند و تأثیر آنها بر نتیجه درمان، مستنداتی به دست آورده اند . مکانیسم رسیدن به نتیجه بهتر درمانی در رابطه با تشدید عمل حفره سازی (cavitation ) در سنگ است .

چهارمطالعه تجربی برروی تأثیر سرعت کم امواج برروی نتایج درمانی انجام شدند که آخرین آنها مربوط به Sernins و همکارانش بود که اختلاف رقم 2/10 درصد موفقیت درمانی باSWL با سرعت کمتر را به دست آوردند( 57). در این مطالعات، دستگاه های سنگ شکن مختلف در درمان سنگ هایی با اندازه های مختلف به کار رفتند(57-61) . کاهش در سرعت امواج شوکی ممکن است برای سنگهای بزرگتر از 10 میلی متر مفیدتر باشد .Pace و همکاران او درصد موفقیت 8/80 درصد و 75درصد را برای سنگ کلیوی کوچکتر از 100 میلی متر مربع که با تعداد 60 و 120 موج شوکی در دقیقه درمان شده بودند را نشان دادند(58 ). گرچه doven port و همکاران او در نشان دادن بهبود در نتایج درمان با SWL با امواج کم سرعت، شکست خوردند اما علت شکست این مطالعه، وجود تعداد قابل توجهی از بیماران با سنگ های بزرگتر از 10 میلی متر در این مطالعه بود(61) .

در حالیکه امواج شوکی آهسته درصد موفقیت درمانی را بهبود می بخشد و تعداد شوک های فرستاده شده را کاهش می دهد ولی زمان درمان به طور قابل ملاحظه، طولانی تر می شود. نتیجه آن در بعضی از مراکز پزشکی به صورت کاهش تعداد بیمارانی است که به سمت SWL روی می آورند و تحت فشار قرار می گیرند تا یک درمان تهاجمی تر را انتخاب کنند . مطالعات بیشتری جهت تعیین میزان مطلوب سرعت امواج شوکی که برای بیمار سود

/ 0 نظر / 17 بازدید