فرصت طلایی کشف زود رس سرطان پستان

       با توجه به اهمیت سرطان پستان و اینکه این بیماری شایعترین علت مرگ ناشی از بدخیمی در زنان است ، به نظر می رسد که باید نگاهمان نسبت به تشخیص این بیماری تغییر یابد زیرا با توجه به اینکه درناژ لنفاتیک پستان خیلی سریع اتفاق می افتد ، نباید انتظار داشته باشیم که بیمار خود توده ای لمس نماید ، سپس به پزشک مراجعه کرده و احتمالا" در مراحل بعدی از روشهای تصویر برداری تشخیصی استفاده شود چون توده ها ی پستان ،  حتی ممکن است از زیر دست ماهر ترین پزشکان متخصص نیز پنهان بماند بنابراین با توجه به روشهای پیشرفته تشخیص سرطان پستان مانند MRI  جایگاه ماموگرافی جهت تشخیص زودرس سرطان پستان ویژه است و زنانبالاتر از چهل سال ، لازم است سالانه یک بار ماموگرافی نمایند ، هرچند در بیمارانی که فاکتور ریسک بالا دارند ، مانند سابقه فامیلی،سرطان پستان مقابل ، مصرف استروژن و ... لازم است زمان شروع ماموگرافی و گاها" فواصل آنها در صورت لزوم تغییر یابد .

نباید ناآگاهانه ، با توجه به میزان ناچیز اشعه X  در ماموگرافی ، افراد را از انجام این پروسه ارزشمند منع نماییم. زیرا میزان دریافت اشعه به هنگام انجام ماموگرافی ، فوق العاده کمتر از حد مجاز است. به طوریکه اگر لازم باشد یک فرد را می توان در طی سال حتی بیش از یک بار مورد مطالعه ماموگرافی قرار داد .

     علاوه بر آموزش ماموگرافی سالانه باید حتما" به بیمار توصیه نماییم که ماموگرافی های قبلی را همچون گنجینه ارزشمندی نگهداری نماید تا یافته های ماموگرافی اخیر با آنها مقایسه گردد. زیرا یکی از مهمترین فاکتور ها در تشخیص زودرس سرطان پستان مشاهده یافته جدید است که در ماموگرافی قبلی بیمار وجود ندارد و این نئودانسیته حتما" نیاز به بیوپسی دارد و یکی از زمانهای طلایی است که به کشف زودرس سرطان پستان منجر خواهد شد.  این همان وظیفه ای است که ما در قبال تشخیص ، درمان و دادن طول عمر مناسب به بیمارمان بر دوش داریم .

زیرا اگر انتظار داشته باشیم که بعد از اینکه یک فرد non- educated   با معاینه خود هر نوع توده ای لمس کرد ، مراجعه نماید ، سپس ماموگرافی و یا سونوگرافی نماییم و اگر شکی به بدخیمی کردیم، بیوپسی کنیم ، این توده اگر بدخیم باشد حتما" state   بالا دارد و ممکن است منجر به ماستکتومی ، شیمی درمانی و ... گردد که هم از نظر مسائل روحی روانی بر بیمار تاثیر منفی دارد و هم از نظر اقتصادی هزینه سنگینی بر بیمار تحمیل خواهد کرد ولی با انجام ماموگرافی سالانه و تفسیر آن توسط رادیولوژیست  آگاه  به breast imaging   ، می توان گواه اولیه و یا شواهد ثانویه بدخیمی را detect  نمود. آنگاه ممکن است جراحی و درمان، محدود تر ، کم هزینه تر ، بیمار راضی تر و ...  و با طول عمر قابل توجه باشد، ‌همان چیزی که رسالت پزشکی است .

/ 0 نظر / 17 بازدید