تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در سال 88

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 88

ویزیت پزشکان عمومی 29 هزار ریال، پزشکان متخصص 35 هزار ریال، پزشکان فوق تخصص 43 هزار ریال و ویزیت روانپزشکان 43 هزار ریال تعیین شده است.

دولت با هدف ساماندهی و تنظیم تعرفه های درمانی و در بخش دولتی ، تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال جاری را تصویب و ابلاغ کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه پایه، همگانی و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانونی اساسی این متن را تصویب نمودند.

بر اساس این گزارش، ویزیت پزشکان عمومی 29 هزار ریال، پزشکان متخصص 35 هزار ریال، پزشکان فوق تخصص 43 هزار ریال و ویزیت روانپزشکان 43 هزار ریال تعیین شد.

همچنین در این مصوبه آمده است: سهم پرداختی سازمانهای بیمه‌گر پایه برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آنان از جزء (الف) و به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

در تبصره یکم آمده است: تعریف اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی براساس آیین‌نامه اجرایی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود.

در تبصره دوم نیز تاکید شده است: ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می‌باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء «ب» بند (1) توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه قابل پرداخت است.

همچنین بند (ج) این مصوبه به ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی پرداخته که در تبصره یکم این بند آمده است: در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، دو هزار و دویست (2200) ریال برای آنان اعمال خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق‌الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می‌کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء « ج» تعیین می‌شود. دستورالعمل این جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

بر این اساس، به سر جمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک برای بخـش دولـتی در سال 1388، هفده درصد به تعرفه‌های مصوب هیئت‌وزیران در سال 1387 اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سر جمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال 1388 سیزده و چهاردهم درصد به تعرفه‌های مصوب هیئت‌وزیران در سال 1387 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی ده درصد، رادیولوژی پانزده درصد، اسکن ایزوتوپ چهـل درصد، رادیوتراپی چهل درصد، CT Scan دوازده درصـد و MRI بدون رشد باشد.

در بند (و) نیز آمده است: دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور موظف است اعداد اعلام شده به درصد در این تصویب‌نامه را تا دو رقم گرد نماید.

بند (ز) نیز به هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی در سال 1388 پرداخته که در تبصره یکم این بند آمده است: پرداخت سازمانهای بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره دوم می افزاید: تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد هریک از سرفصلهای خدمتی و جزییات تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور قابل محاسبه خواهد بود.

بر اساس این مصوبه فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1388، برای بیمه‌شدگان در بخش دولتی در قسمت بستری معادل ده درصد تعرفه‌های مربوط و در بخش سرپایی معادل سی درصد تعرفه‌های مربوط است

بر این اساس ،مبلغ فرانشیز دریافتی از بیماران بیمه شده در سال 1388، در بخش بستری، برابر سال 1387 خواهد بود و مابه‌التفاوت به عنوان تخفیف از سوی دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می‌گردد.

همچنین بر اساس این مصوبه نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال 1388 برای گروههای تحت پوشش قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـ (به استثنای مشمولان بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور)، برابر با هفتاد هزار (70.000) ریال تعیین شده است.

در ادامه این مصوبه آمده است: تعرفه‌های اعلام شده در این تصویب‌نامه، از اول فروردین سال 1388 قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد. سازمانهای بیمه‌گر پایه موظفند مابه‌التفاوت اسناد تحویلی را به مرکز درمانی مربوط پرداخت نمایند.

بر این اساس، در جهت بهره‌مندی عادلانه بیمه‌شدگان از خدمات مطلوب بیمه‌ای، شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور موظف است تا قبل از پایان سال 1388، آخرین تغییرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد بیمه همگانی را تهیه و جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

این تصویب‌نامه پس از تأیید دکتر "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور از سوی داودی،معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی (ریال)

نوع خدمات سرپایی

سقف تعرفه های 1388

حداقل زمان ویزیت اول (دقیقه)

پزشک و دندانپزشک عمومی

60000

15

پزشک و دندانپزشک متخصص

100000

20

پزشک فوق تخصص و متخصص روانپزشکی، فلوشیپ، دانشیار و استاد

120000

20

پزشک فوق تخصص روانپزشکی

/ 0 نظر / 24 بازدید