سرطان تخمدان و درمان آن
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

سرطان تخمدان و درمان آن


 

سرطان تخمدان قابل درمان استبخصوص اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شودبا معالجه و بهبود ســرطان، بسیـاری از زنان می توانند زندگی طولانی و رضایت بخش داشتهباشندحتی باداشتن سرطان پیشرفته تخمدان.

سرطان تخمدان

وقتی یک گروه سلول های نابهنجار رشد می کنند از کنترل خارج می شوند و توده ای به نام تومور را تشکیل می دهند، سرطان بوجود می آیدسه نوع سرطان تخمدان وجود دارد.متداول ترین آن، سرطان اپی تلیومی تخمدان است که تومور در لایه خارجی یا پوسته تخمدان ها شروع به رشد می کندتومورهای تخمدان ممکن است به شکل های زیر بوجود آیند:

خوش خیمتومور خوش خیم یا بدون سرطان)

تا حدی بدخیمدر حد مرز یا کمی بدخیم)

_بدخیمبا سرطان)

دو نوع دیگر سرطان تخمدان سرطان های یاخته تناسلی و تومورهای تخمدان هستندهر دو این سرطان ها بسیار نادر می باشند.

مهم ترین عواملی که بر روی نتیجه سرطان تخمدان ها اثر می گذارند مقدار تومور، مرحله پیدایش تومور و این که آیا می توان بطور کامل بوسیله عمل جراحی از بین برد.

درجات سرطان

سلولهای سرطانی یک رشته عملیات گسترده ای را نشان می دهند؛ به میزان مختلف رشد می کنند و ممکن است به قسمت های دیگر بدن پخش شوند و یا اینکه این اتفاق نیفتددرجه هایسرطان نشان می دهد که سلول های سرطانی با چه سرعتی رشد می کنند و تا چه اندازه، سلول های رشد کرده شبیه سلول های سالم هستند.

سه درجه سرطان عبارتند از:

درجه اول _ میزان کم یا خوب تمایز داده شدهیعنی سلول های سرطانی منظم هستند و معمولا پخش نمی شوند.

درجه دوم _ میزان متوسط یا نسبتاً تمایز داده شدهیعنی سلول های سرطانی ممکن است از تومور جدا شده(جهش کردهو در ناحیه لگن خاصره و شکم پخش شوند.

درجه سوم _ درجه بالا یا تمایز داده نشدهاین نوع تومور بیشترین سلول های سرطانی تهاجمی را دارا می باشندیعنی سلول های سرطانی خیلی سریع پخش می شوند.

مراحل سرطان

سرطان تخمدان می تواند در رحم یا شکم(حفره صفاتیو یا گروه های لنفی داخل شکم پخش شودبرخلاف سایر سرطان ها به ندرت داخل جریان خون می شود.

به مقدار گسترش سرطان در زمان تشخیص، مرحله سرطان می گوینداین مراحل عبارتند از:

مرحله اولتومور ها فقط در داخل تخمدان ها هستند.

مرحله دومتومورها در داخل رحم پخش شده اند.

مرحله سوم:تومورها در داخل شکم پخش شده اند.

مرحله چهارمتومورها بیشتر گسترش یافته اند، معمولاً در حفره سینه.

معالجه

درمان های جدید برای سرطان تخمدان می تواند بسیار موفقیت آمیز باشد.

معمولاً با جراحی تمام تومور یا در مرحله پیشرفته تا جایی که ممکن است آن را برمی دارند و به دنبال آن پرتو درمانی یا شیمی درمانی انجام می دهند.

جراحی

جراحی، موفقیت آمیز ترین معالجه برای سرطان تخمدان می باشددر خلال جراحی تمام یا قسمت زیادی از تومور برداشته می شودسلول های نمونه تومور برای آسیب شناس فرستادهمی شوند که وی تشخیص دقیق و درجه تومور را معلوم می کندبرای تومورهایی که در درجه و مرحله اولیه هستند و کاملاً برداشته شده اند، عمل جراحی درمان خوبی استدر اینحالت ممکن است معالجه دیگری لازم نباشدبه هر حال بیشتر افراد بعد از عمل جراحی نیاز به مقداری معالجه دارند.

شیمی درمانی

در شیمی درمانی با استفاده از دارو، سرطان درمان می شودگاهی قبل از جراحی شیمی درمانی انجام می شود تا تومور را کوچک کنندبیشتر وقت ها نیز بعد از عمل جراحی ازشیمی درمانی استفاده می شود تا تومور را کوچک کرده و علایم سرطان را به حداقل رسانند.

داروهایی که در شیمی درمانی استفاده می شود داروهایی هستند که اساس آن ها پلاتین می باشد، یعنی کربوپلاتین یا سیس پلاتینعلاوه بر این برای تشدید معالجه پلاکلیتاکل نیز داده میشوددر زنانی که سلول های سرطانی میکروسکپی بعد از عمل جراحی در بدن شان باقی مانده است ترکیبی از این داروها تجویز می شود.

برای بیشتر افراد، شیمی درمانی بطور سرپایی هر سه یا چهار هفته انجام می شود که یک سیکل نامیده می شودیک دوره کامل شیمی درمانی شامل 6 یا تعداد بیشتری سیکل می باشد.مثلاً ممکن است شخصی اولین سیکل شیمی درمانی را انجام دهد، سپس سه هفته صبر کند و بعد دومین سیکل را انجام دهددر طی هر سیکل پزشک آزمایش هایی را انجام می دهد تامطمئن شود که معالجه موثر بوده استاین آزمایش ها شامل معاینات جسمی، آزمایش های خون و عکس برداری با اشعه می باشدشیمی درمانی می تواند باعث عوارض جانبی شود کهمهم ترین آن ها کم خونی، دردهای بدن، خستگی، تهوع، احتمال عفونت(ناشی از باکتری نه ویروس)، تغییر در حس دست ها و پاها(بیماری اعصابمی باشد.

اگر علایم عفونت در بیمار دیده شود باید فوراً به پزشک اطلاع داده شود (علایمی نظیر تب و لرز)

پرتو درمانی

در پرتو درمانی اشعه با انرژی بالا از دستگاه اشعه برای کشتن سلول های سرطانی به کار برده می شودبا توجه به نوع سرطان پزشک پرتو درمانی را بعد از عمل جراحی برایخلاص شدن از شر سلول های سرطانی که ممکن است در بدن مانده باشند توصیه می کندبه عنوان مثال برای نابود کردن سلول های سرطانی میکروسکپی که ممکن است هنوز در شکمیا لگن خاصره(حفره صفاقمانده باشد.

تیم پزشکی مراقب

بهترین نتایج وقتی بدست می آید که معالجه برنامه ریزی شده و توسط یک تیم پزشکی مرکز سرطان انجام شوداین تیم شامل:

متخصص جراحی سرطان زنانپزشک متخصص جراحی که زنان دارای تومور را معالجه می کند).

آسیب شناس سرطانپزشکی که سلول های تومور را بررسی می کند تا سرطان و درجه آن را تشخیص دهد).

متخصص شیمی درمانیپزشکی که در معالجه سرطان با شیمی درمانی تخصص دارد).

متخصص پرتو درمانی سرطانپزشکی که با استفاده از اشعه سرطان را معالجه می کند).

نرس های متخصص، تکنسین ها، داروسازها، مشاوران و متخصصان تغذیه

مراقبت های مکمل:

معالجات مکملی وجود دارند که می توانند در طی معالجه سرطان به شخص کمک کننداین ها عبارتند از استراحت درمانی، گروه درمانی، هنر درمانی و موسیقی درمانی.

تیم پزشکی معالج باید اطلاعات بیشتری را در این مورد به بیمار بدهند.

کنار آمدن با درمان

بعضی افراد در طی درمان یا پس از آن عارضه های جانبی نداشته اند، در حالی که بعضی دیگر عوارضی را تجربه کرده اند.

چند نکته مفید برای مهار کردن عوارض جانبی متداول:

خستگی

خستگی یا فرسودگی فوق العاده می تواند بوسیله عوامل بسیار بوجود آیدیکی از متداول ترین علل خستگی، کم خونی استکم خونی به معنای آن است که در بدن شخص گلبول هایقرمز به اندازه کافی وجود ندارندگلبول های قرمز از آن جهت اهمیت دارند که هموگلوبین موجود در آن با اکسیژن را از شش های شخص به بافت ها و سلول ها می رسانندسرطان ودرمان های مربوط به آن می تواند باعث کم شدن

بعضی از نکات مفید عبارتند از:

سعی کنید هفته ای 3 یا 4 بار و هر بار 30دقیقه ورزش کنید.

فعالیتی را انتخاب کنید که از آن لذت برده و مناسب با روش زندگی شما باشد مانند پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری، گلف، رقص و بدن سازی.

با یک دوست ورزش کنید.

اگر نتوانستید یکی دو روز ورزش کنید نگران نباشیداگر احساس ضعف زیاد می کنید ورزش را متوقف کرده هر گاه احساس آمادگی کردید دوباره شروع کنید.

استراحت

استراحت زیاد و کم هر دو احساس خستگی بوجود می آورندخواب طولانی را برای شب بگذارید و در ضمن تا آنجا که ممکن است خوابتان را بهم نزنیدمثلاً اگر دارو می خورید، آنرا با یک لیوان آب قبل از خوابیدن کنار بسترتان بگذاریدبنابراین شب مجبور نخواهید بود از بستر بیرون آیید.

کنار آمدن بعد از درمان

همین که درمان به پایان می رسد، زنان اغلب احساس تنهایی می کنندگروه های حمایتی بسیاری هستند که به شخص کمک می کنند تا با سرطان و معالجه آن کنار آیداز تیم مراقبتپزشکی خود بخواهید اسامی و شماره تلفن این گروه ها را به شما بدهند.

پیگیری مرتب

بعد از معالجه باید ملاقات های مرتب و پیگیرانه با پزشکتان داشته باشیدهدف از این دیدار این است که پزشک بررسی کند آیا سرطان دوباره عود کرده است یا نهدر هر دیدار پزشکهر تغییر یا علایم جدیدرا بررسی می کنددر ضمن از شما معاینه جسمی نیز خواهد شدشامل معاینات روده و واژن)، تست های آزمایشگاهی(شامل 125-Mavhar) و مطالعاتتصویری در صورت لزوم.

عود بیماری

سلول های سرطانی ممکن است دوباره عود کننداگر تغییرات مستمر یا پیش رونده ای را در بدن خود مشاهده کردید با پزشکتان در میان بگذاریداین تغییر ممکن است علامتی باشدبرای عود سرطاناگر سرطان عود کند احتمالاً نیاز به جراحی، شیمی درمانی و یا پرتودرمانی بیشتری با توجه به نوع سرطان وجود دارد.